Σύνδεση Εγγραφή Βοήθεια

Κοινότητα Μηχανικών: Τροποποίηση άρθρου 25 Κτιριοδομικού Κανονισμού - Κοινότητα Μηχανικών

Jump to content

Σελίδα 1 απο 1

Τροποποίηση άρθρου 25 Κτιριοδομικού Κανονισμού

#1 User is offline   Νίκος Icon

 • Διαχειριστής
 • Icon
 • Ομάδα: Διαχειριστής
 • Δημοσιεύσεις: 104
 • Μέλος από: 07-Νοέμβριος 09

Δημοσιεύθηκε 15 Δεκέμβριος 2010 - 03:59 μμ

Φ.Ε.Κ. 498 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/
23 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 49731
Τροποποίηση του άρθρου 25 της υπ' αριθμ. 3046/304/89
απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ΄
59) «Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ
Α΄ 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τον Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τον
Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και όπως αυτοί κωδικοποιή−
θηκαν με το Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)
2. την υπ? αριθμ. Υ273/2010 απόφαση Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικ.
Σηφουνάκη» (ΦΕΚ Β΄ 1595)
3. το άρθρο 26 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Γενικός
Οικοδομικός Κανονισμός», όπως ισχύει
4. το άρθρο 25 της αποφ. 3046/304/31−1−89 (ΦΕΚ
59Δ/89) «Κτιριοδομικός Κανονισμός»
5. τα άρθρα 3,4,5 του Ν. 3661/08 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Μέτρα για
τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
6. τα άρθρα 4 και 11 της υπ? αρίθμ. Δ6/Β/οικ. 5825/
30−03−2010 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 407) «Έγκριση Κανονι−
σμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων»
7. την ανάγκη υποστήριξης του ολοκληρωμένου ενερ−
γειακού σχεδιασμού των κτιρίων
8. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 25 της απόφασης
3046/304/89, προστίθεται νέα παράγραφος 3. ως εξής: «3.
Για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.
3661/08 (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται η
υποβολή και όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο κτίριο και είναι
απαραίτητες για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής
απόδοσής του, καθώς και δήλωση επίβλεψης των εργα−
σιών αυτών» και στη συνέχεια, οι παράγραφοι 3. και 4.
του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 4. και 5.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2010
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

Συνημμένα Αρχεία

 • Συνημμένο Αρχείο  fek.pdf (171,77K)
  Αριθμός λήψεων: 1285

0

#2 User is offline   Σολιδάκης Μιχάλης Icon

 • **
 • PipPip
 • Ομάδα: Μέλος
 • Δημοσιεύσεις: 12
 • Μέλος από: 19-Αύγουστος 10
 • LocationΠτολεμαϊδα
 • Ειδικότητα:Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ

Δημοσιεύθηκε 25 Δεκέμβριος 2010 - 07:33 μμ

 Επειδη με τον ΚΕΝΑΚ ακόμη επικρατεί μπάχαλο.

πχ για έκδοση οικοδομικής άδειας σε ισόγεια κατοικία 60τμ (>50) και όγκου μικρότερου απο 800κμ θα πρέπει να υπολογιστούν αμοιβές:
 • Αρχιτεκτονικά
 • Στατικά
 • Παθητική
 • ΚΕΝΑΚ (Ε/Α, Υδρευση, Θερμανση, Ηλεκτρολογικά)

Εγκύκλιος οικ.1603/4.10.2010 είπε:

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, αποτελεί πρόσθετη μελέτη, επιπλέον των ήδη απαιτούμενων μελετών που στοιχειοθετούν το φάκελο που υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας και αντικαθιστά τη Μελέτη Θερμομόνωσης, δεδομένου ότι οι υπολογισμοί για τον έλεγχο της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιριακού κελύφους περιλαμβάνονται στη Μελέτη Ενεργειακής

ή
 • Αρχιτεκτονικά
 • Στατικά
 • Υδρευση
 • Αποχέτευση
 • Ηλεκτρολογικά
 • Θέρμανση
 • Παθητική
 • ΚΕΝΑΚ (Ε/Α, Υδρευση, Θερμανση, Ηλεκτρικά)

ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010 είπε:

Για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3661/08 (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται η υποβολή και όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο κτίριο και είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσής του, καθώς και δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών


(Λογικά το παραπάνω θεωρητικό κτήριο εμπίπτει στην εφαρμογή του Ν. 3661/08 οπότε μάλλον η Β περίπτωση ισχύει)
0

Σελίδα 1 απο 1


1 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα
0 μέλη, 1 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες