Διαφημίσεις

Δωρεάν πρόγραμμα
παρακολούθησης οικονομικών
συναλλαγών


‹ επιστροφή στις Εφαρμογές

Αξία Οικοπέδου εκτός Αντικειμενικού Συστήματος

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων, βάσει ΠΟΛ.1131/5.6.2013 (ΦΕΚ Β' 1499/20-06-2013).

Περιφέρεια:

Νομός:

Δήμος: