• Νόμος 4495/2017

  Δημοσιεύθηκε στις 11 Ιανουαρίου, 2018 στην κατηγορία Ειδήσεις.

  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4495 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΤΜΗΜΑ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος Στη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται Διεύθυνση «Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού - Παρατηρητήριο», που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη λήψη μέτρων για την προστασία του δομημένου… Πλήρες Νέο »

 • Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

  Δημοσιεύθηκε στις 17 Οκτωβρίου, 2013 στην κατηγορία Ειδήσεις.

  Θέµα: ∆ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π. ∆/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 2. Την 2876/07.10.2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234). 3. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π. ∆/τος 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκαν µε τις… Πλήρες Νέο »

 • Ερμηνευτική εγκύκλιος Ν.4178/13

  Δημοσιεύθηκε στις 03 Οκτωβρίου, 2013 στην κατηγορία Ειδήσεις.

  Εκδόθηκε από το ΥΠΕΚΑ η πρώτη ερμηνευτική εγκύκλιος του Ν.4178, στην οποία περιγράφεται μεταξύ όλων και η τύχη των δηλώσεων του Ν.4014. Πλήρες Νέο »

 • (Ν.4178/2013) Ενημέρωση της εφαρμογής Υπολογισμός Προστίμου Αυθαιρέτου

  Δημοσιεύθηκε στις 03 Οκτωβρίου, 2013 στην κατηγορία Ειδήσεις.

  Η εφαρμογή Υπολογισμός Προστίμου Αυθαιρέτου ενημερώθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το νέο νόμο για τα αυθαίρετα (Ν.4178/08.08.2013 -Φ.Ε.Κ. 174 Α'/2013) Posted Image Κάντε κλικ εδώ για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Υπολογισμός Προστίμου Αυθαιρέτου Πλήρες Νέο »

 • Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

  Δημοσιεύθηκε στις 11 Αυγούστου, 2013 στην κατηγορία Ειδήσεις.

  Ν.4178/08.08.2013 (Φ.Ε.Κ. 174 Α'/2013) NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλο− ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5… Πλήρες Νέο »

 • Σχέδιο Νόμου «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»

  Δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουλίου, 2013 στην κατηγορία Ειδήσεις.

  Σχέδιο Νόμου «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν.1577/1985 (Α' 210). Στην παραπάνω απαγόρευση εμπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία.… Πλήρες Νέο »

 • Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα,

  Δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου, 2013 στην κατηγορία Ειδήσεις.

  ΠΟΛ.1131/5.6.2013 (ΦΕΚ Β' 1499/20-06-2013) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Θέμα:Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013 [...] Posted Image Κάντε κλικ εδώ για να αναζητήσετε online τις Αξίες Οικοπέδων εκτός Αντικειμενικού Συστήματος Πλήρες Νέο »

 • Aντισυνταγματική η τακτοποίηση αυθαιρέτων με απόφαση του ΣτΕ

  Δημοσιεύθηκε στις 08 Μαΐου, 2013 στην κατηγορία Ειδήσεις.

  Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σε διάσκεψη, κεκλεισμένων των θυρών, έκρινε σύμφωνα με πληροφορίες, αντισυνταγματική την τακτοποίηση των αυθαιρέτων «νέας γενιάς»(όσα χτίστηκαν μετά τις 31/01/1983) με «πάγωμα» της κατεδάφισής τους για 30 χρόνια (αφού καταβληθεί το σχετικό πρόστιμο), όπως επίσης έκρινε αντισυνταγματικό στο σύνολό του το νόμο 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, τη δημιουργία του «Πράσινου Ταμείου», κ.λπ. Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η απόφαση αυτή του ΣτΕ δημιουργεί αδιέξοδο σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που τακτοποίησαν τα αυθαίρετά τους, ενώ διαιωνίζει το… Πλήρες Νέο »

 • Παράταση προθεσμιών για τις διαδικασίες του Ν.4014 περί αυθαιρέτων

  Δημοσιεύθηκε στις 16 Ιανουαρίου, 2013 στην κατηγορία Ειδήσεις.

  Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε σήμερα Υπουργική Απόφαση για την παράταση των προθεσμιών υπαγωγής στο Νόμο 4014 περί αυθαιρέτων έως 31 Μαΐου 2013 για την πρώτη φάση (για νέες δηλώσεις), και έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 για τη δεύτερη φάση (τόσο για τις παλαιές όσο και για τις νέες δηλώσεις). Η υπογραφή της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης συμπίπτει με τη σημερινή υπερψήφιση από τη Βουλή του άρθρου 34 «ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων», που προώθησε το ΥΠΕΚΑ, του Σχεδίου Νόμου για την Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία παρέχει τόσο τη δυνατότητα… Πλήρες Νέο »

Συντελεστής λ

 • Συντελεστής λ (τελευταία ενημέρωση: 17/1/2013)
  0,23368
Περισσότερες εφαρμογές »
Θέματα της Kοινότητας Μηχανικών
Θέματα από το αρχείο της Θεματολογίας
Τελευταία θέματα της Κοινότητας Μηχανικών