Θέματα
Τελευταία θέματα που προστέθηκαν στη βάση μας:
Ν. 3316/05: Α΄ Βελτίωση του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών… στις 30 Μαρτίου, 2012
Αυθαίρετα: ΝΟΜΟΣ 3843 Φ.Ε.Κ. 62/28-4-2010 στις 01 Οκτωβρίου, 2010
Αυθαίρετα: Εγκύκλιος 5/2010 στις 01 Οκτωβρίου, 2010
Αυθαίρετα: Εγκύκλιος 8/2010 στις 01 Οκτωβρίου, 2010
Αυθαίρετα: Εγκύκλιος 20874 στις 01 Οκτωβρίου, 2010
Θέματα που άλλαξαν πρόσφατα:
Ν. 3316/05: Α΄ Βελτίωση του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών… στις 30 Μαρτίου, 2012
Συντελεστές Αμοιβών: Συντελεστές λ - λ' στις 21 Σεπτεμβρίου, 2011
Αυθαίρετα: ΝΟΜΟΣ 3843 Φ.Ε.Κ. 62/28-4-2010 στις 01 Οκτωβρίου, 2010
Αυθαίρετα: Εγκύκλιος 5/2010 στις 01 Οκτωβρίου, 2010
Αυθαίρετα: Εγκύκλιος 8/2010 στις 01 Οκτωβρίου, 2010
Δημοφιλή Θέματα:
Ν. 3316/05: Περιεχόμενα - Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Με… με 36.457 εμφανίσεις
Εγκύκλιοι: Εγκύκλιος 8/90 με 29.064 εμφανίσεις
Εγκύκλιοι: Εγκύκλιος του ΙΚΑ με 25.508 εμφανίσεις
Π.Δ. 696/74: Αμοιβές Κτιριακών Έργων με 24.788 εμφανίσεις
Συντελεστές Αμοιβών: Συντελεστές λ - λ' με 22.703 εμφανίσεις