• Νόμος 4495/2017

  Δημοσιεύθηκε στις 11 Ιανουαρίου, 2018 στην κατηγορία Ειδήσεις.

  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4495 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΤΜΗΜΑ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος Στη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται Διεύθυνση «Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού - Παρατηρητήριο», που είναι αρμόδια για… Πλήρες Νέο »

 • Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

  Δημοσιεύθηκε στις 17 Οκτωβρίου, 2013 στην κατηγορία Ειδήσεις.

  Θέµα: ∆ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π. ∆/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 2. Την 2876/07.10.2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234). 3. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π.… Πλήρες Νέο »

 • Ερμηνευτική εγκύκλιος Ν.4178/13

  Δημοσιεύθηκε στις 03 Οκτωβρίου, 2013 στην κατηγορία Ειδήσεις.

  Εκδόθηκε από το ΥΠΕΚΑ η πρώτη ερμηνευτική εγκύκλιος του Ν.4178, στην οποία περιγράφεται μεταξύ όλων και η τύχη των δηλώσεων του Ν.4014. Πλήρες Νέο »

 • (Ν.4178/2013) Ενημέρωση της εφαρμογής Υπολογισμός Προστίμου Αυθαιρέτου

  Δημοσιεύθηκε στις 03 Οκτωβρίου, 2013 στην κατηγορία Ειδήσεις.

  Η εφαρμογή Υπολογισμός Προστίμου Αυθαιρέτου ενημερώθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το νέο νόμο για τα αυθαίρετα (Ν.4178/08.08.2013 -Φ.Ε.Κ. 174 Α'/2013) Posted Image Κάντε κλικ εδώ για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Υπολογισμός Προστίμου Αυθαιρέτου Πλήρες Νέο »

 • Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

  Δημοσιεύθηκε στις 11 Αυγούστου, 2013 στην κατηγορία Ειδήσεις.

  Ν.4178/08.08.2013 (Φ.Ε.Κ. 174 Α'/2013) NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλο− ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει… Πλήρες Νέο »

Παλαιότερες Ειδήσεις »