Θέματα

Εγκύκλιος 20874

Αυθαίρετα
Προστέθηκε στη βάση μας στις 01 Οκτωβρίου, 2010

Εγκ-20874/6/10 (ΔΟΚΚ) Εγκ-6/10
Έλεγχος εκδοθεισών οικοδομικών αδειών


Με τη ρύθμιση της παρ.5, του Άρθ-9, του Ν-3843/10 "Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-62/Α/10) με την οποία επανέρχεται σε ισχύ, τροποποιημένο, το Άρθ-4, του Ν-3212/03 (ΦΕΚ-308/Α/03) ορίζεται:

"Η πολεοδομική υπηρεσία ελέγχει κάθε έτος ποσοστό τουλάχιστον 10% των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το προηγούμενο έτος, προκειμένου να διαπιστώσει αν οι μελέτες εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εάν οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με την άδεια και τις μελέτες που υποβλήθηκαν".

Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης να προβείτε στον έλεγχο των οικοδομικών αδειών του προηγούμενου έτους, που ο αριθμός τους λήγει σε 5.

Μετά το πέρας των ελέγχων και μέχρι 30-10-2010, να ενημερώσετε για τα αποτελέσματα (α) το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Λεωφ. Συγγρού 60, ΤΚ 11742, ΑΘΗΝΑ) ώστε να προβεί στην εφαρμογή της παρ.2, του Άρθ-4, του Ν-3212/03 και (β) τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ και ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΚΚ
ΤΜΗΜΑ Β
Μεσογείων και Τρικάλων 36, Αθήνα

Κορυφή σελίδας