Θέματα

Συντελεστές ΙΚΑ

Συντελεστές Αμοιβών
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009
Συντελεστές I.K.A.

Το μέσο ημερομίσθιο Μ.Η. είναι 61,93 το τεκμαρτό ημερομίσθιο T.H. είναι 29,39€.

Το ποσοστό εισφοράς εργοδότη Ι.Κ.Α. είναι 65,266%
Το ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου ΙΚΑ είναι 19,450%.
Το ποσοστό συνολικών εισφορών είναι 84,716%.

Κορυφή σελίδας