Amoives.gr
Θέματα

Κεφάλαιο Ζ’ Περιβαλλοντικές Μελέτες

Ν. 3316/05
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Άρθρο ΠΕΡ.1: Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1.             Το παρόν κεφάλαιο αποσκοπεί στον καθορισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών, όπως αυτές αναφέρονται στην κατηγορία 27 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α). Ειδικότερα:

α) Ως περιβαλλοντικές μελέτες, στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού, νοούνται οι μελέτες εκείνες που απαιτούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, όπως αυτή καθορίζεται στην με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με θέμα «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 332Β). Οι μελέτες αυτές, σύμφωνα με το στάδιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά το οποίο εκπονούνται, αντιστοιχούν σε:

·  Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ),

·  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

·  Περιβαλλοντική Έκθεση (ΠΕ).

β) Επίσης, στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου, ως περιβαλλοντική μελέτη θεωρείται και η Περιβαλλοντική Θεώρηση (ΠΘ) που ενδέχεται να απαιτηθεί κατά την προετοιμασία του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων, στα πλαίσια των προκαταρκτικών ενεργειών του κυρίου του έργου για την ανάθεση των συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α).

γ) Ακόμη, στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου, ως περιβαλλοντικές μελέτες νοούνται οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), που εκπονούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ160Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α).

δ) Τέλος, στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου, ως περιβαλλοντικές μελέτες νοούνται οι Μελέτες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΜΔΣΑ) που απαιτούνται για την κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 της με α.η.π. 50910/2727/16.12.2003 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909Β).

2.             Οι αμοιβές των περιβαλλοντικών μελετών των συναφών έργων του κυρίως έργου, τα οποία είναι αυτοτελή αλλά απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού του κυρίως έργου, υπολογίζονται προσθετικά στις αμοιβές ΠΠΕ και ΜΠΕ του κυρίως έργου. Το αυτό ισχύει και σε περιπτώσεις σύνθετων έργων.

3.             Οι καθοριζόμενες στο παρόν άρθρο ενιαίες τιμές προεκτιμώμενης αμοιβής δεν αφορούν σε περιβαλλοντικές μελέτες βάσης ή πλαισίου (π.χ. οικολογική μελέτη, ειδικά ομοιώματα, ωκεανογραφική μελέτη κ.λπ.) που ενδέχεται να απαιτηθούν πριν ή κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΠΠΕ ή ΜΠΕ. Οι αμοιβές για αυτές τις περιβαλλοντικές μελέτες βάσης ή πλαισίου μπορούν να υπολογίζονται με βάση τον ανθρωποχρόνο που απαιτείται για την εκπόνηση, το φυσικό μέγεθος της περιοχής μελέτης ή άλλη πρόσφορη μέθοδο.

 

Άρθρο ΠΕΡ.2: Γενικοί κανόνες για τον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών

Για τον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής των περιβαλλοντικών μελετών, ανεξαρτήτως του είδους και της κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας, ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες.

2.1.      Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής και συντελεστής επικαιροποίησης

Όπως ορίζεται στις γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η προεκτιμώμενη αμοιβή, Α σε , των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται από τη σχέση

Α = τκ Σ(φ)

όπου:

τκ: ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης, όπως προκύπτει με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005,

φ: το φυσικό αντικείμενο του έργου, εκφρασμένο σε μονάδες που καθορίζονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού,

Σ(φ) : η συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής της προεκτιμώμενης αμοιβής με βάση το φυσικό αντικείμενο, όπως αυτή καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στις επόμενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου.

2.2.      Συντελεστής τύπου μελέτης

Ο τύπος περιβαλλοντικής μελέτης που απαιτείται για κάθε έργο ή δραστηριότητα, καθορίζεται από την κατάταξη του σύμφωνα με την με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με θέμα την «κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022Β), σε συνδυασμό με τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί με την με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ. Για να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής ο τύπος της μελέτης, ορίζεται ο συντελεστής Κ με τις εξής τιμές:

Κ = 1,0 για τον τύπο Ι (συνολική αμοιβή για ΠΠΕ και ΜΠΕ)

Κ = 0,7 για τον τύπο ΙΙ (συνολική αμοιβή για ΠΠΕ και ΜΠΕ)

Κ = 0,2 για ΠΕ.

2.3.      Προεκτιμώμενη αμοιβή Περιβαλλοντικής Θεώρησης

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την ΠΘ ενός έργου υπολογίζεται ως ποσοστό 10% της συνολικής ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής για την ΠΠΕ ή/και την ΜΠΕ ή την ΠΕ του έργου αυτού.

2.4.      Κατανομή αμοιβής μεταξύ των σταδίων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Για μελέτες τύπου Ι και ΙΙ, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής Σ(φ) κατανέμεται σε:

35%·Σ(φ) για την ΠΠΕ του σταδίου Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και

65%·Σ(φ) για τη ΜΠΕ στο στάδιο της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).

Όταν για το έργο ή τη δραστηριότητα απαιτείται η τήρηση μόνο του ενός εκ των δύο ανωτέρω σταδίων, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής υπολογίζεται ως το αντίστοιχο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ποσοστό.

Για τα έργα και τις δραστηριότητες της 3ης υποκατηγορίας της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, ο υπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη ΜΠΕ ή ΠΕ που απαιτείται στο στάδιο της ΕΠΟ προϋποθέτει την ολοκλήρωση της τήρησης των οριζόμενων στη 2η παράγραφο του άρθρου 9 της με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ.

2.5.      Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες

Για επεκτάσεις, τροποποιήσεις, βελτιώσεις και εκσυγχρονισμό όλων των έργων και δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής Σ(φ) των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται ως ορισμένο ποσοστό της τιμής που θα αντιστοιχούσε σε όμοιο νέο έργο ή δραστηριότητα ίσου φυσικού μεγέθους με αυτό της επέμβασης. Το ποσοστό αυτό, γ(t), συναρτάται με τη χρονική απόσταση που διακρίνει την υφιστάμενη από την προς εκπόνηση περιβαλλοντική μελέτη και υπολογίζεται από τη σχέση

όπου t ο χρόνος, σε μήνες, μεταξύ της υφιστάμενης και της προς εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης.

Σε περίπτωση που ο ως άνω προσδιορισμός του γ(t) καταλήγει σε τιμές μεγαλύτερες του 0,8, τότε καθορίζεται ότι γ(t) = 0,8.

Σε περίπτωση που για υφιστάμενο έργο ή δραστηριότητα εκπονούνται περιβαλλοντικές μελέτες για πρώτη φορά και συνεπώς προκύπτει αδυναμία εφαρμογής της παραπάνω σχέσης, το γ(t) προσδιορίζεται ίσο με 0,40. Το ίδιο ποσοστό ισχύει και στην περίπτωση που οι περιβαλλοντικές μελέτες αφορούν μόνο στη λειτουργία ενός έργου.

2.6.      Προδιαγραφές περιβαλλοντικών μελετών

Οι ενιαίες τιμές περιβαλλοντικών μελετών που καθορίζονται ακολούθως, έχουν προσδιοριστεί με βάση τις σύγχρονές επιστημονικές και διαδικαστικές απαιτήσεις του αντικειμένου, καθώς και με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές μελετών, σύμφωνα με την παράγραφο 10.β του άρθρου 4 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α), οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαβούλευσης μεταξύ των συναρμόδιων Υπηρεσιών.

 

 

Άρθρο ΠΕΡ.3: Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για έργα οδοποιίας, σιδηροδρόμων, μέσων σταθερής τροχιάς και τελεφερίκ

1.             Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ως έργα οδοποιίας νοούνται αυτά που έχουν καταταγεί στην 1η Ομάδα του Παραρτήματος Ι της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, ενώ ως έργα σιδηροδρόμων, μέσων σταθερής τροχιάς και τελεφερίκ νοούνται αυτά των στοιχείων 5, 6, 7,και 8 της 10ης Ομάδας του Παραρτήματος Ι της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ.

Για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών ενός έργου οδοποιίας, σιδηροδρόμου, μέσου σταθερής τροχιάς ή τελεφερίκ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται από τη σχέση

Σ(φ) = K·C·μ·ν·φ0.75

όπου:

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ : το μήκος L του έργου, σε km. Σε περιπτώσεις κόμβων, ως μήκος θεωρείται το άθροισμα των μηκών των κλάδων.

μ : συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:

Το μήκος του έργου, χωρίζεται σε τ τμήματα, με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε τμήμα να χαρακτηρίζεται από ομογενή χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Για κάθε ένα υποτμήμα, μήκους Li km, προσδιορίζεται ο συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μi, με τις εξής τιμές:

μi = 0,8 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και χωρίς εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης σε μήκος τουλάχιστον 2 km,

μi = 1,0 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον αλλά με εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης σε μήκος μικρότερο των 2 km, καθώς και εντός οικισμών ή σχεδίου πόλης, πλην των περιπτώσεων γειτνίασης με κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους σε απόσταση μικρότερη των 200 m,

μi = 1,4 εντός και σε ζώνη 100 m γύρω από περιοχές με συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (π.χ. λίμνες, παραλίες, δάση κ.ά.),

μi = 1,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισμικού τους περιβάλλοντος (π.χ. κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή αισθητικοί δρυμοί κ.ά.),

μi = 1,8 εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Μετά τον προσδιορισμό των συντελεστών μi, υπολογίζεται ο μ ως σταθμισμένος μέσος όρος των μi, με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία μήκη κάθε τμήματος, σύμφωνα με την εξής σχέση:

ν : συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται με τρόπο όμοιο με το συντελεστή μ, ως σταθμισμένος μέσος όρος των συντελεστών νi κάθε υποπεριοχής, με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία μήκη και τιμές του νi ως εξής:

νi = 1,0 όταν α > 200 m,

νi = 1,3 όταν 100 m < α  200 m,

νi = 1,6 όταν α < 100 m.

όπου α η απόσταση από αστικές ή αστικοποιημένες περιοχές. Αστικές θεωρούνται οι περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού ενώ αστικοποιημένες θεωρούνται οι περιοχές εκτός των αστικών με μέση πυκνότητα κτιρίων μεγαλύτερη από 10 κτίρια/εκτάριο.

Στην περίπτωση που σε ένα τμήμα του έργου και οι δύο συντελεστές μi και νi αξιολογούνται κατ’ αρχήν ως μεγαλύτεροι της μονάδας λόγω ιδιαίτερων συνθηκών τόσο στο φυσικό και πολιτισμικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, κατά τον υπολογισμό των μ και ν λαμβάνεται υπόψη μόνο ο μεγαλύτερος από τους δύο και ο άλλος θεωρείται ως μονάδα.

C : συντελεστής είδους έργου ή δραστηριότητας, του οποίου οι τιμές ορίζονται στους ακόλουθους πίνακες:


Πίνακας ΠΕΡ.3-1: Συντελεστής C της σχέσης υπολογισμού της τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για έργα και δραστηριότητες οδοποιίας

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

C

1

Αυτοκινητόδρομοι και οδοί ταχείας κυκλοφορίας

10.500

2

Βελτίωση υφιστάμενων οδών, ώστε να εξελιχθούν σε αυτοκινητοδρόμους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας

10.500

3

Εθνικό οδικό δίκτυο

9.500

4

Υπεραστικές οδοί διατομής Γ ή ισοδύναμου ή μεγαλύτερης

9.500

5

Επαρχιακό οδικό δίκτυο

7.000

6

Υπεραστικές οδοί διατομής Δ, Ε ή Ζ ή ισοδύναμων

5.000

7

Ελεύθερες και ταχείες αστικές λεωφόροι χαρακτηρισμένες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ή άλλο σχέδιο

10.500

8

Αστικές οδοί που έχουν χαρακτηρισθεί από το Γ.Π.Σ. ή άλλο σχέδιο, ως οδικές αρτηρίες, ή αστικές οδοί με τρεις και άνω λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας

10.500

9

Περιφερειακές οδοί – περιμετρικοί δακτύλιοι πολεοδομικών συγκροτημάτων χαρακτηρισμένοι ή μη από Γ.Π.Σ. ή άλλο σχέδιο

9.500

10

Λοιπές αστικές οδοί που έχουν χαρακτηρισθεί (από το Γ.Π.Σ. ή άλλο σχέδιο) ως συλλεκτήριες οδοί ή κατώτερες

9.500

11

Δημοτικές και κοινοτικές οδοί

11.1

Εκτός Σχεδίων Πόλεων ή ορίων οικισμών

7.000

11.2

Εντός ορίων οικισμών εφόσον δεν προβλέπονται από Σχέδιο Πόλεως

8.500

12

Υπεραστικές οδοί διατομής Η ή ισοδύναμης ή μικρότερης

5.000

13

Αγροτικές οδοί διατομής Η ή ισοδύναμης ή μικρότερης

4.500

14

Δασικοί δρόμοι

14.1

Δασικοί δρόμοι που προτείνονται από τις Δασικές Υπηρεσίες

5.000

14.2

Δασικοί δρόμοι που εξυπηρετούν ειδικές χρήσεις (π.χ. τουριστικές εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ) ή προτείνονται από μη Δασικές Υπηρεσίες

7.000

15

Μεμονωμένα έργα

15.1

Γέφυρες

15.000

15.2

Αστικές σήραγγες

18.000

15.3

Υπεραστικές σήραγγες

14.000

15.4

Μεμονωμένοι αστικοί ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο εντάσσονται

18.000

15.5

Μεμονωμένες αστικές οδικές ανισόπεδες διαβάσεις – διασταυρώσεις

10.500

15.6

Μεμονωμένοι υπεραστικοί ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο εντάσσονται

14.000


Πίνακας ΠΕΡ.3-2: Συντελεστής C της σχέσης υπολογισμού της τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για έργα και δραστηριότητες σιδηροδρόμων, μέσων σταθερής τροχιάς και τελεφερίκ.

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

C

1

Υπερυψωμένοι, επιφανειακοί και υπόγειοι μητροπολιτικοί σιδηρόδρομοι (Μετρό)

10.500

2

Τροχιόδρομοι (Τραμ)

9.500

3

Σιδηρόδρομοι διπλής ή πολλαπλής γραμμής

9.500

4

Σιδηρόδρομοι μονής γραμμής

7.000

5

Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής

1.500

5

Τελεφερίκ ή παρεμφερή μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά ή κύρια για την εξυπηρέτηση επιβατών

5.000

2.             Για τα τμήματα εναλλακτικών λύσεων που απέχουν περισσότερο από 1 km από τη χάραξη για την οποία υπολογίζεται η ενιαία τιμή, καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή ίση με το 50% της αναλογούσας αμοιβής.

3.             Εάν η Σ(φ) υπολογίζεται μικρότερη από 12.000·Κ, τότε αυτή προσδιορίζεται ως ίση με 12.000·Κ.

 

Άρθρο ΠΕΡ.4: Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για αεροδρόμια

Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ως αεροδρόμια νοούνται αυτά που έχουν καταταγεί στο στοιχείο με α.α. 9 της 10ης Ομάδας του Παραρτήματος Ι της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ.

Για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών ενός αεροδρομίου με μήκος διαδρόμου φ, σε m, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) = Κ·φ1,5

Σε περίπτωση που στο αντικείμενο μελέτης εντάσσεται και δεύτερος διάδρομος, η Σ(φ) προσαυξάνεται κατά ποσόν ίσο με το 30% της τιμής που υπολογίζεται για το δεύτερο διάδρομο με βάση την παραπάνω σχέση. Για επιπλέον διαδρόμους δεν προβλέπεται προσαύξηση της τιμής.

 

Άρθρο ΠΕΡ.5: Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για λιμενικά και υδραυλικά έργα

1.             Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ως υδραυλικά και λιμενικά έργα νοούνται αυτά που έχουν καταταγεί αντίστοιχα στην 2η και 3η Ομάδα του Παραρτήματος Ι της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ. Για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών ενός υδραυλικού ή λιμενικού έργου η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) = K·C(φ)·μ·ν·φ

όπου:

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ : η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη συνολική τεχνική μελέτη του έργου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η φ αναφέρεται στο σύνολο των σταδίων της τεχνικής μελέτης του έργου (προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης και οριστικής μελέτης), ανεξάρτητα από το εάν αυτά προβλέπεται να τηρηθούν ή όχι στο εκάστοτε έργο.

C(φ) : ο συντελεστής μεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου, όπως αυτές λήφθηκαν υπόψη στον υπολογισμό της φ. Η τιμή του συντελεστή C(φ) υπολογίζεται ως εξής:

όταν φ  44.000 τότε C(φ) = 0,3

όταν 44.000 < φ < 1.300.000 τότε C(φ)  = 135·(log10 φ)-4

όταν φ  2.500.000 τότε C(φ)  = 0,080

μ : συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:

Η περιοχή μελέτης, εμβαδού Ε σε m2, χωρίζεται σε τ υποπεριοχές με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε υποπεριοχή να χαρακτηρίζεται από ομογενή χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Για κάθε μία υποπεριοχή, εμβαδού Ei, προσδιορίζεται ο συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μi, με τις εξής τιμές:

μi = 0,8 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και χωρίς εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης,

μi = 1,0 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον αλλά με εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης, καθώς και εντός οικισμών ή σχεδίου πόλης, πλην των περιπτώσεων γειτνίασης με αρχαιολογικούς χώρους σε απόσταση μικρότερη των 200 m,

μi = 1,4 εντός και σε ζώνη 100 m γύρω από περιοχές με συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (π.χ. λίμνες, παραλίες, δάση κ.ά.), εξαιρούμενων των συνήθων περιπτώσεων συνδυασμού λιμενικών έργων και παραλιών, όπου λαμβάνεται μi = 1,0,

μi = 1,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισμικού τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή αισθητικοί δρυμοί κ.ά.),

μi = 1,8 εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Μετά τον προσδιορισμό των συντελεστών μi, υπολογίζεται ο μ ως σταθμισμένος μέσος όρος με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία εμβαδά κάθε υποπεριοχής, σύμφωνα με την εξής σχέση:

ν : συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται με τρόπο όμοιο με το συντελεστή μ, ως σταθμισμένος μέσος όρος των συντελεστών νi κάθε υποπεριοχής, με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία εμβαδά, και τιμές του νi ως εξής:

νi = 1,0 όταν α > 200 m,

νi = 1,3 όταν 100 m < α  200 m,

νi = 1,6 όταν α < 100 m.

όπου α η απόσταση από αστικές ή αστικοποιημένες περιοχές. Αστικές θεωρούνται οι περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού ενώ αστικοποιημένες θεωρούνται οι περιοχές εκτός των αστικών με μέση πυκνότητα κτιρίων μεγαλύτερη από 10 κτίρια/εκτάριο.

Εάν σε μια υποπεριοχή και οι δύο συντελεστές μi και νi αξιολογούνται κατ’ αρχήν ως μεγαλύτεροι της μονάδας λόγων ιδιαίτερων συνθηκών τόσο στο φυσικό και πολιτισμικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, κατά τον υπολογισμό των μ και ν λαμβάνεται υπόψη μόνο ο μεγαλύτερος από τους δύο και ο άλλος θεωρείται ως μονάδα.

 

Άρθρο ΠΕΡ.6: Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών διαχείρισης στερεών αποβλήτων στα πλαίσια του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη Μελέτη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΜΔΣΑ) μιας Περιφέρειας της Χώρας, με εξυπηρετούμενο πληθυσμό φ ατόμων, προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) = 160·φ0.5

Εάν η Σ(φ) υπολογίζεται μικρότερη από 90.000, τότε αυτή προσδιορίζεται ως ίση με 90.000.

 

Άρθρο ΠΕΡ.7: Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για ορισμένα συστήματα υποδομής που απαιτούνται για τη διαχείριση και διάθεση μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

Για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης και διάθεσης μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, οι οποίες έχουν καταταγεί στα στοιχεία με α.α. 3, 4, 5 και 6 της 4ης Ομάδας του Παραρτήματος Ι της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) = Κ·C×φ0.3

όπου:

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ : ο ισοδύναμος πληθυσμός, στην εξυπηρέτηση του οποίου σκοπεύει η εγκατάσταση

C : συντελεστής είδους έργου, του οποίου οι τιμές ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας ΠΕΡ.7-1: Συντελεστής C της σχέσης υπολογισμού της τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για ορισμένα συστήματα υποδομής που απαιτούνται για τη διαχείριση και διάθεση μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

α.α.

Είδος έργου ή δραστηριότητας

C

1

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με θερμική ή χημική επεξεργασία

3.500

2

Υγειονομική ταφή μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

3.300

3

Μεμονωμένες εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης καθώς και μεμονωμένες εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής στερεών αποβλήτων

2.600

4

Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών ή/και παραγωγής βιοαερίου ή/και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μη-επικίνδυνα στερεά απόβλητα

3.400

 

Άρθρο ΠΕΡ.8: Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για ορισμένα συστήματα υποδομής που απαιτούνται για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων

Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων, οι οποίες έχουν καταταγεί στα στοιχεία με α.α. 10, 11, 12 και 13 της 4ης Ομάδας του Παραρτήματος Ι της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών, περιλαμβανόμενων αυτών που απαιτούνται για τους αγωγούς διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων, προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) = Κ·C·φ0.7

όπου:

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ : ο ισοδύναμος πληθυσμός, στην εξυπηρέτηση του οποίου σκοπεύει η εγκατάσταση ή ο εξυπηρετούμενος ισοδύναμος πληθυσμός της εγκατάστασης που παράγει την προς επεξεργασία και εναπόθεση ιλύ,

C : συντελεστής είδους έργου, του οποίου οι τιμές ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:


Πίνακας ΠΕΡ.8-1: Συντελεστής C της σχέσης υπολογισμού της τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για ορισμένα συστήματα υποδομής που απαιτούνται για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

C

1

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων με διάθεσή τους σε μη ευαίσθητο αποδέκτη

18

2

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων με διάθεσή τους σε ευαίσθητο αποδέκτη ή στο έδαφος

20

3

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων με διάθεσή τους για τον εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα.

19

4

Μεμονωμένοι χώροι επεξεργασίας και εναπόθεσης ιλύων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων

14

 

Άρθρο ΠΕΡ.9: Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για ορισμένες τουριστικές εγκαταστάσεις και εργασίες πολεοδομίας

1. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν καταταγεί στα στοιχεία με α.α. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 και 9 της 6ης Ομάδας του Παραρτήματος Ι της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών, προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) = Κ·μ·(C1·φ0.7 + C2)

όπου:

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ : ο αριθμός κλινών του ξενοδοχειακού καταλύματος ή ο αριθμός ατόμων στην εξυπηρέτηση των οποίων σκοπεύει η ειδική τουριστική εγκατάσταση, κατ΄ αντιστοιχία με το φυσικό μέγεθος που χρησιμοποιείται για την κατάταξη της εγκατάστασης σύμφωνα με τον Πίνακα 6 του Παραρτήματος Ι της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ,

μ : συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, με τις εξής τιμές:

μ = 1,8 εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000,

μ = 1,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισμικού τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή αισθητικοί δρυμοί κ.ά.),

μ = 1,0 σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

C1 και C2 : συντελεστές είδους έργου, του οποίου οι τιμές ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

Πίνακας ΠΕΡ.9-1: Συντελεστές C1 και C2 της σχέσης υπολογισμού της τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για ορισμένες τουριστικές εγκαταστάσεις

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

C1

C2

1

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών

250

3000

2

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός σχεδίου πόλεων ή ορίων οικισμών

275

5000

3

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί ή σε τμήματα πόλεων που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά κέντρα

300

5000

4

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες κ.λπ.

250

3000

5

Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής

5.1

Χιονοδρομικά κέντρα, γήπεδα golf, αθλητικές εγκαταστάσεις και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις

250

1000

5.2

Συνεδριακά κέντρα εντός τουριστικών εγκαταστάσεων

275

2000

5.3

Συνεδριακά κέντρα αυτοτελή

300

5000

5.4

Κέντρα τουρισμού, υδροθεραπευτήρια, θαλασσοθεραπευτήρια, αεροθεραπευτήρια και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις

275

5000

6

Ξενώνες (ξενώνες νεότητας, ειδικών ομάδων ατόμων, γηροκομεία κ.λπ.)

250

3000

7

Κατασκηνώσεις

250

3000

2. Για τις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν καταταγεί στo στοιχεία με α.α. 10 της 6ης Ομάδας του Παραρτήματος Ι της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών, προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) = K·μ·(500·φ0.7 + 5000)

όπου:

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ : ο αριθμός κλινών της νοσοκομειακής εγκατάστασης,

μ : συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, με τις εξής τιμές:

μ = 1,8 εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000,

μ = 1,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισμικού τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή αισθητικοί δρυμοί κ.ά.),

μ = 1,0 σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

3. Για τα γήπεδα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν καταταγεί στα στοιχεία με α.α. 11.α και 11.β της 6ης Ομάδας του Παραρτήματος Ι της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών, προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) = Κ·(C1·φ0.7 + C2)

όπου:

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ : ο αριθμός θέσεων των κερκίδων, όταν τέτοιες προβλέπονται, ή η έκταση, σε m2, της αθλητικής εγκατάστασης, κατ΄ αντιστοιχία με φυσικό μέγεθος που χρησιμοποιείται για την κατάταξη σύμφωνα με τον Πίνακα 6 του Παραρτήματος Ι της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ,

C1 και C2 : συντελεστές είδους έργου, του οποίου οι τιμές ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Πίνακας ΠΕΡ.9-2: Συντελεστές C1 και C2 της σχέσης υπολογισμού της τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για ορισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

C1

C2

1

Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες (ανοικτά ή κλειστά)

60

3000

2

Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες

30

2000

4. Για τα κτίρια γραφείων, τις αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών ή τον συνδυασμό αυτών, τα κέντρα πολιτισμού, τα θεματικά πάρκα και τα εκθεσιακά κέντρα που έχουν καταταγεί στα στοιχεία με α.α. 13, 14, 15, 16 και 17 αντίστοιχα της 6ης Ομάδας του Παραρτήματος Ι της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών, προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) = Κ·C·φ0.7

όπου:

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ : το συνολικό εμβαδό, σε m2, πλην της περίπτωσης των αιθουσών θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών ή του συνδυασμού αυτών, όπου φ είναι ο αριθμός ατόμων,

C : συντελεστής είδους έργου, του οποίου οι τιμές ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:


Πίνακας ΠΕΡ.9-3: Συντελεστής C της σχέσης υπολογισμού της τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για κτίρια γραφείων, αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών ή συνδυασμού αυτών, κέντρα πολιτισμού, θεματικά πάρκα και εκθεσιακά κέντρα

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

C

1

Κτίρια γραφείων

90

2

Αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών ή συνδυασμός αυτών

90

3

Κέντρα πολιτισμού (πολιτιστικά κέντρα, μουσεία κ.λπ.)

100

4

Θεματικά πάρκα

90

5

Εκθεσιακά κέντρα (στεγασμένοι και υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι)

70

5. Για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων που έχουν καταταγεί στο στοιχείο με α.α. 18 της 6ης Ομάδας του Παραρτήματος Ι της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών, προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) = 300·Κ·φ0.7

όπου:

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ : ο αριθμός οχημάτων του χώρου στάθμευσης.

 

Άρθρο ΠΕΡ.10: Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής ειδικών περιβαλλοντικών μελετών

Η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για μια Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) επί περιοχής μελέτης με εμβαδό φ, σε m2, προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) = 5·(log10φ)5

 

 

Κορυφή σελίδας